Databehandling

For at du kan indgå aftale med os på SHOP12.DK har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos SHOP12.DK og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Dataansvarlig

Den dataansvarlige for SHOP12.DK har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige på SHOP12.DK er René Halskov, tlf: +45 20 68 87 17

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Oplysninger afgivet til SHOP12.DK videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Som registreret hos SHOP12.DK har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger der er registreret om dig.
Disse rettigheder har du efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til SHOP12.DK via e-mail info@shop12.dk